Co Vám můžeme nabídnout?

Nabízíme kompletní servis od konceptu k dodání, nebo přímo instalaci. Máme zkušenosti s výrobou forem, s chováním cementových směsí a jejich interakcí za různých podmínek. Umíme proto dobře rozvrhnout rizika a vyvarovat se chyb, které se mohou projevit i v daleké budoucnosti. Při rozvržení se můžeme opřít o moderní formy vizualizace, ale i simulace a 3D tisku.


  • Sochařské služby
  • Sochařská reprodukce
  • Kamenické služby
  • Výroba forem
  • Konzultace
  • 3D vizualizace


Naše sochařské služby

Máme dlouholeté zkušenosti s celým procesem výroby, od prvního vnuknutí, po poslední retuše. Za léta společného fungování firmy, ale i předtím, jsme měli možnost si ozkoušet celou řadu různých materiálů, nástrojů a postupů. Získali jsme tak zkušenosti, které jsou pro nás nesmírně cenné a které se jen velmi těžko získávají. Tyto znalosti jsou tím nejcennějším, co Vám můžeme nabídnout.


Zpracování návrhu

Posoudíme Váš nápad a navrhneme zpravidla několik možných řešení s jejich PRO a PROTI. Vždy vycházíme z vlastních zkušeností a zohledňujeme celkovou vizi. Ptáme se na celou řadu otázek, abychom mohli dodat skutečně to nejlepší možné řešení. Nechceme aby naše práce končila předáním produktu, ale chceme mít jistotu, že s námi budete spokojeni a doporučíte nás dál. Návrh s Vámi podrobně prodiskutujeme a nikdy nezačneme s prací, dokud si vše nevyjasníme a na vše "nekývneme".


Výroba modelu

Základem každé práce je vždy model. Pracujeme s různými materiály, u tradiční sochařské reprodukce je to většinou sochařská hlína. Z ní vymodelujeme základní tvar a v závislosti na požadované preciznosti provedení pak můžeme vytvářet produkční formu, nebo reprodukovat ještě do sádry. Sádrový model se dá poté vybrousit do podstatně větších detailů. Postupů výroby i materiálů je celá řada a vhodný výběr vždy záleží na celkovém konceptu.


Výroba formy

Výroba formy je ve většině případů technicky i finančně nejnáročnější krok celé výroby. Promítá se do ní složitost modelu, požadovaná výtěžnost formy, typ betonu, způsob dusání nebo lití, požadované provedení a v neposlední řadě samozřejmě i velikost, materiál samotné formy a náklad.
Formy vyrábíme z různých typů materiálů, právě v závislosti na předchozích parametrech. Seznámíme Vás s možnostmi a spočítáme, kolik by jaká varianta stála a co by s sebou přinesla.


Odlívání

Samotné vyplnění formy betonem. Existují dva základní způsoby odlévání, lití a dusání. Oba dva mají své klady i zápory a vždy je potřeba dobře zvážit, o co nám vlastně v projektu jde a jak hodláme dál pokračovat. Při samotném odlívání využíváme různých metod fyzického zhutnění jako například vakuové či vibrační. Další možnosti zhutnění leží v oblasti chemického složení materiálu samotného


Odformování

Nejnapínavější moment celého procesu. Za celou dobu našeho fungování se nám ještě nestalo, abychom se na něj netěšili, nebo že by nás přestal bavit. Je to nádherný pocit. Je však potřeba znát dobře okolnosti celého předchozího procesu a materiálu samotného. Stejně tak i formy a její konstrukce. Vše je provázíno se vším a neprofesionální zásah může vést ke ztroskotání celého dosavadního snažení v podobě například roztržení formy.


Zrání

Krok, který se nemusí zdát tak důležitý, je však tím který rozhoduje o budoucí odolnosti výrobku a předchází jeho budoucím případným defektům. Všechno má svůj čas a u betonu to platí dvojnásob. Beton musí vklidu zrát v mírně teplém a vlhkém protstředí alespoň po dobu 28 dní. Tím dáme btonu čas, aby vklidu dozrál a dokončil všechny základní vnitřní procesy. Beton je poté připraven na další zpracování.


Retuše

Zralý výrobek může nyní pokračovat přebroušení diamantem, dořez, leštění, hydrofobizace nebo drobné retuše. Vše co je třeba, aby byl výrobek považován za hotový a splňoval požadované estetické a technické požadavky.


Finalizace a kontrola

Tato část se velmi liší dle požadovaného vzhledu a vlastností a nelze ji nějak všeobecně shrnout. Jde o poslední fázi výroby. Po ní následuje ještě důkladná kontrola a výrobek je považován za hotový.


Sochařská reprodukce

Reprodukční sochařství se dá považovat za samostatný obor. Jde o reprodukci modelu buď zaformováním a odlitím, nebo jeho přímou reprodukcí 1:1 pomocí tečkovacího stroje a kružidel.


Kamenické služby

Máme dlouholeté zkušenosti s obráběním a restaurováním kamene. Zabýváme se drobnějšími a estetickými opravami, nevlastníme těžkou mechanizaci a pohybujeme se spíše na poli restaurování zdobných kamenných prvků. Ovládáme jak technickou, tak uměleckou část a máme veškeré potřebné vybavení. Především umíme vyrábět a restaurovat teraco, pískovec, ale i žulu. Můžeme nabídnout vyplnění (filuňk), broušení, tmelení, jehličkování, štokování, pemrlování, ale i vymývání a finální patinu. Umíme kámen obnovit a zároveň zajistit, aby oprava splynula s okolím a nerušila na pohled.


Štukatérství

Máme zkušenosti s prací se sádrou, vápnem a jejich modifikací pro štukatérské potřeby. Umíme vyrábět či doplňovat modely, formovat, ale i odlívat a osazovat zdobné maskaróny a další štukatérské prvky. Máme zkušenosti s taháním zdobných říms a kružeb. Máme předpřipravené modely zdobných vejcovců, říms a lišt.


3D vizualizace

Ne vždy je úplně snadné si model představit, obzvláště hraje-li zde roli například průnik světla, nebo sestává-li model z více dílů. Pro tyto případy využíváme 3D modely a simulaci pomocí free & open-source software jako Blender, Inskacpe a Gimp.